За нас

31.05.2017 : РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТОТ МАТЕМАТИКА 1

ЗА НОВИТЕ СТУДЕНТИ СО ПАРЕН ИНДЕКС ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ ДЕНЕС ПОПЛАДНЕ.

ТЕТРАТКИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА СЕ ВИДАТ ОД 14.30 ДО 16 ЧАСОТ (ТЕОРИЈА)

И ОД 14.30 ДО 15.30 (ЗАДАЧИТЕ)  И НА ОГЛАСНА ТАБЛА И НА САЈТОТ НА КАТЕДРАТА

ВО МЕНИТО ЗА ПРВ ЦИКЛУС - МАТЕМАТИКА 1

 

Additional information