[02.09.2017] Резултати од испитот по Математика, Студии по Геодезија

Резултати од испитот по Математика, Студии по Геодезија одржан на 29.08.2017.

Увид во тетратките може да се направи на 04.09.2017 (понеделник) од 11.30-12.30. 

Во истиот термин студентите кои имаат оложено може да земат оценки.

                                                         Катедра по математика

Additional information