[01.09.2017] Резултати од испитот по Одбрани поглавја од математиката

Резултати од испитот по Одбрани поглавја од математиката.

Увид во тетратките може да се направи на 04.09.2017 (понеделник) во 14.30-15.30.

Во истиот термин и студентите кои имаат положено, можат да земат оценка.

                                                                        доц. д-р Даниел Велинов

Additional information