[20.08.2017] Резултати од испитот по Одбрани поглавја од математиката

Резултати од испитот по Одбрани поглавја од математиката одржан на 15.08.2017, постдипломски студии по Геодезија.

20.08.2017                                                       Катедра по математика

Additional information